Napsali o nás

Osvícená starobylá krása. Festival Archaion Kallos

foto: Martin Pilpach

… Celonoční bdění Sergeje Rachmaninova a devět částí z něj v podání Bohemiachoru a sbormistra Kryštofa Spirita. Mystika tohoto známého sborového díla se snad musela dotknout každého přítomného a zabrnkat na niternou strunku. Je v něm možná to nejlepší z umění Rachmaninovovy kompozice, jeho schopnost vykreslit neohraničený prostor v malém člověku pomocí dynamiky, barev a epických harmonií, které si uchovávají intimní spirituální atmosféru i v megalomanském sborovém forte. Bohemiachor se provedení zhostil s chutí a svou pověstnou schopností ohromné dynamické a barevné škály, včetně dechberoucích pianissim. Večer byl výjimečný i světovou premiérou částí ze čtyřvětého cyklu Písně Šalamounovy II Jana Duška.

Kristýna Farag, Harmonie Online, 31.10.2018

David McIntyre
(autor skladby Ave Maria)

Celá léta mě lidé žádají, abych vysvětlil, co mě před lety ke zkomponování Ave Maria vedlo. A protože Bohemiachor mé hudbě skutečně rozumí, jsem šťastný, že se o následující slova mohu podělit právě s vámi.

První část: V roce 1994 jsem byl zcela zahloubán do sbírání materiálů k opeře, kterou jsem psal. Týkala se paranormální duchovní události ve válkou trýzněné Bosně, v části bývalé Jugoslávie. Příběh se točí kolem šesti dětí, kterým se v červnu 1981 začala denně zjevovat Panna Marie. To trvalo několik měsíců. Postupem času se zjevení přesunula z venkova do města Medžugorje, kde se každý večer v půl šesté zjevovala Panna Marie v kapličce stojící vedle místního kostela. Protože ji byly schopné vidět jenom děti, zjevení přilákaly do města tisíce lidí, kteří doufali, že uvidí alespoň je, neboť reprezentovaly spojení s Bohem. Aby se děti dostaly každý večer v bezpečí ze svých domů do kapličky, musely být doprovázeny kordonem strážců. Kolem se denně shromažďovaly tisíce věřících, zpívajících růženec a pozorujících celou událost. Ty děti byly šest malých vizionářských rockových hvězd! Představoval jsem si, že v mé opeře bude čeřící se Ave Maria zpívat dav přihlížející každodenní cestě dětí městem. Bude jim zpívat a povzbuzovat je. Celá scéna vyvrcholí ve chvíli, kdy děti dorazí do kaple v elektrizujícícm tichu – na závěr skladby. Panna Marie se zjevila! (To vysvětluje korunu v posledním taktu ticha v partituře.)

Druhá část: přibližně ve stejnou dobu v roce 1994 mě pověřil vancouverský ženský sbor Elektra, abych pro ně napsal něco nového, a já se rozhodl přetvořit Ave Maria do šesti částí. Šest dětí – šest částí. To, co v úvodu začíná jako meditace na Pannu Marii jako matku, mění se posléze ve skladbu o ženách. Věnoval jsem ji své matce k pětašedesátým narozeninám, která je pro mě ale zároveň ztělesněním všech neobyčejných žen, díky nimž se točí tento svět.. Jejich stále se opakující práce nikdy nekončí, přesto ji vykonávají s láskou, která nezná hranic. Ženy ve vašem sboru to vědí, neboť ztělesnily lásku, kterou tato hudba oslavuje. Moje matka, které je teď dvaaosmdesát let, vidí v Ave Maria dar, který se rozdává dál a dál. Nyní jistě chápete, proč jsem odmítl bezpočet proseb zaranžovat Ave Maria pro smíšený sbor. Ať ji zpívají ženy nebo děti – oboje naprosto vyhovuje mé původní představě. Tak jsem s tím spokojený.

Hanka Voříšková
(výtvarnice a básnířka z Chocně)

SBORMISTR

pomalým pevným krokem
přichází

zem vnímá každý dotek
jeho nohou
i rytmus chůze

i největší spáči už jsou probuzeni
a tiché vzrušení
se šíří
z kořenů
vzhůru
až k nejtenčím konečkům větví

přesně uprostřed
se zastavil

chvíle nejhlubšího ticha
a očekávání
objímá krajinu

zvolna a široce
zvedá ruce

zem se nadechuje

teď :

semena pukají
klíčky se derou
míza proudí
pupeny se otvírají

po několika taktech
je zem celá pokrytá
hustě zeleným trávníkem

jen na dvou místech
přesně uprostřed
zůstávají
nezarostlé
prašné
mírně zabořené
šlápoty

16. 3. 2013

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>