Sbor

BOHEMIACHOR je zvláštní sbor.

Vznikl v roce 1993 z iniciativy několika členů ateliéru na festivalu Bohemia Cantat, který vedl Honza Staněk. Ve sboru zpívá asi 60 převážně mladých lidí z celé České republiky, kteří se každý rok scházejí ke čtyřem zkouškovým víkendům a k pravidelnému týdennímu letnímu soustředění. Řada z nich je sama sbormistry různých sborů. V rámci těchto setkání, která pořádají členové sboru pokaždé v jiném místě naší země, sbor také vystupuje na koncertech, někdy i spolu s místními sbory nebo orchestry.

Základní ideou smíšeného pěveckého sboru BOHEMIACHOR je poznávání způsobu práce různých sbormistrů. Proto si sbor na svá setkání velmi často zve vynikající hostující sbormistry. Během dosavadní téměř dvacetileté historie se jich před sborem vystřídalo už několik desítek, a to jak českých, tak i zahraničních.

Repertoár sboru obsahuje skladby všech slohových období, v poslední době však zpíváme převážně hudbu 20. století.

Přestože hlavním cílem práce není sborové soutěžení, získali jsme v průběhu let různá ocenění jak z jihlavského festivalu, tak z Pražských sborových dní. V roce 1997 jsme přivezli 1. cenu z Llangollenu a v roce 2004 stříbrné medaile ze Sborové olympiády v Brémách. O tři roky později jsme úspěšně reprezentovali na prestižním festivalu sborového zpěvu v irském Corku. Všechny tyto úspěchy jsou výsledkem obětavé práce a spousty nadšení zakládajícího sbormistra Jana Staňka. V únoru 2008 jsme zvítězili v domácí soutěži Canti Veris Praga pod vedením Libora Sládka, který u Bohemiachoru působil jako stálý sbormistr téměř 18 let, ale momentálně byl bohužel nucen tuto spolupráci především kvůli své přílišné vytíženosti dočasně přerušit. V neposlední řadě jsme pak zaznamenali úspěch také v dubnu 2012 na Slovakia Cantat v Bratislavě, kde jsme zvítězili v obou soutěžních kategoriích, jichž jsme se účastnili, a získali jsme i ocenění Grand Prix. Michalu Hájkovi, pod jehož vedením jsme se na tuto soutěž více než rok připravovali, porota navíc udělila ještě Zvláštní cenu za vynikající dirigentský výkon.

V současné době sbor působí pod vedením stálého sbormistra Vítka Novotného.

BOHEMIACHOR is a special choir.

It was founded in 1993 on the initiative of the members of one workshop on the Bohemia Cantat festival, led by choirmaster Jan Staněk.
Bohemiachor has about 60 members, mostly young people from all parts of the Czech Republic, who meet for four weekends during the year, together with a rehearsing week session in summer. Most singers are members and some even choirmasters of various other choirs. During the rehearsing meetings, held in various towns and villages of our country, we also give concerts, sometimes together with local choirs or orchestras.

The fundamental concept of BOHEMIACHOR is to work with various excellent choirmasters whom the choir invites to its rehearsals. During the twenty years of the choir’s existence, several dozen of Czech and foreign choirmasters accepted the invitation.

The repertory of the choir comprises compositions coming from various epochs, but recently we focus mostly on the music of the 20th century.

Although the main goal of BOHEMIACHOR does not consist in taking part in competitions, during its history, the choir achieved some remarkable results, e.g. at the Jihlava National Choral Festival or the Praga Cantat International Choral Festival. In 1997, Bohemiachor won the 1st prize at the Llangollen International Musical Eisteddfod, where it was ranked among the four Choirs of the World, and in 2004, we were awarded silver medals at the Choir Olympics in Bremen. Three years later, we represented our country at the prestigious Cork International Choral Festival in Ireland. All of these successful performances were the result of hard work and lots of enthusiasm of the founding choirmaster, Jan Staněk. In February 2008, we won the 1st prize at the national competition Canti Veris Praga under the baton of Libor Sládek, who spent almost 18 years with the choir in the capacity of a permanent choirmaster, but unfortunately, recently, especially due to being too busy, he had to interrupt this cooperation temporarily. Last but not least, in April 2012, Bohemiachor was the winner of both its categories at Slovakia Cantat in Bratislava and it also received Grand Prix. And what’s more, Michal Hájek, under whose leadership we had been preparing for the competition for over a year, was awarded by the jury a Special Prize for Outstanding Choirmaster’s Performance.

The choir is currently being led by its permanent choirmaster Vít Novotný.